Trebon 30 EC

2023-01-31T10:34:27+01:00January 31st, 2023|

Trebon 30 EC TREBA LI REKLAMA, KAD SI MOĆAN? O proizvodu: Sastav (a.m) Etofenprox 287,5 g/l Formulacija Koncentrat za emulziju (EC) TREBON® 30 EC je pouzdan insekticid sa dokazanom efikasnošću skoro tri decenije i registrovan je u 43 različite zemlje. Toksičnost TREBON® 30 EC je mnogo niža, pa je bezbedan za životnu sredinu. Odlikuje [...]

Teflix

2023-01-30T15:49:05+01:00June 29th, 2021|

Teflix JAPANSKI ŠTIT ZA SIGURNU ZAŠTITU OD ŠTETNIH INSEKATA O proizvodu: Sastav (a.m) Teflutrin 15 g/kg Formulacija Mikrogranule (MG) TEFLIX je nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem, namenjen za suzbijanje najdominantnijih zemljišnih štetočina u ratarskim usevima kao što su larve žičnjaka (Elateridae), larve gundelja (Scarabaeidae), larve kukuruzne zlatice (Diabrotica sp.). Aktivna materija [...]

Shirudo

2023-01-31T11:05:41+01:00June 29th, 2021|

Shirudo JAPANSKI ŠTIT ZA SIGURNU ZAŠTITU OD ŠTETNIH INSEKATA O proizvodu: Sastav (a.m) tebufenpirad 200 g/kg Formulacija Kvašljivi prašak (WP) Shirudo® je kontaktni i digestivni akaricid. Nesistemični akaricid, sa umerenim translaminarnim kretanjem te sprečava razvoj grinja i sa naličja lista (prednost pri suzbijanju Tetranychus sp.) Ispoljava brzo delovanje na larve, nimfe i odrasle grinje. [...]

Teppeki

2023-01-31T11:06:12+01:00February 10th, 2020|

Teppeki TEMELJNO I CILJANO NA VAŠI O proizvodu: Sastav (a.m) Flonikamid 500g/kg Formulacija Vododisperzibilne granule (WG) TEPPEKI® je insekticid-aficid iz nove grupe piridinneksakarboksamida sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Jedinstveni način delovanja onemogućava stvaranje ukrštene rezistencije sa insekticidima za iste namene. Suzbija izuzetno širok spektar vaši i pruža punu efikasnost u svim vremenskim uslovima. Velikom [...]

Sumi Alpha 5 EW

2023-01-31T11:05:55+01:00February 10th, 2020|

Sumi Alpha 5 EW SVESTRAN, MOĆAN I EKONOMIČAN KRALJ PIRETROIDA O proizvodu: Sastav (a.m) Esfenvalerat 50g/l Formulacija Emulzija ulja u vodi (EW) SUMI-ALPHA 5 EW je sintetički piretroid širokog spektra delovanja i male doze primene. Esfenvalerat je najefikasniji izomer od 4 izomera fenvalerata. Deluje na nervni sistem insekata. Karakteriše ga izuzetno brzo kontaktno delovanje, [...]

Scatto

2020-02-12T09:25:41+01:00February 10th, 2020|

Scatto JEDNIM KLIKOM SUZBIJTE ŠTETNE INSEKTE O proizvodu: Sastav (a.m) Deltametrin – 25 g/l (98% tehničke čistoće) Formulacija Koncentrat za emulziju (EC) SCATTO je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Pripada grupi piretroida, koju odlikuje veoma brzo delovanje na ciljane organizme. Aktivna materija deltametrin, ometa sposobnost nervnih ćelija u prenosu signala za otvaranje [...]

Romectin

2020-02-12T09:25:08+01:00February 10th, 2020|

RomectinINSEKTO-AKARICID ZA SUZBIJANJE KRUŠKINE BUVE I ŠTETNIH GRINJAO proizvodu:Sastav (a.m)Abamektin 18g/lFormulacijaKoncentrat za emulziju (EC)ROMECTIN je insekto-akaricid širokog spektra primene, stabilne formulacije nove generacije. Kontaktno i digestivno deluje. U zaštiti kruške, jabuke, maline i jagode sa karencom od 14 dana, dok u paradajzu samo 3 dana. prodire u list biljke i zadržava se u parenhimskom tkivu, [...]

Ovitex

2021-06-30T13:22:44+02:00February 10th, 2020|

Ovitex BELO ULJE ZA ZIMSKE I PROLEĆNE TRETMANE O proizvodu: Sastav (a.m) Parafinsko ulje 817 g/l Formulacija Koncentrat za emulziju (EC) OVITEX je insekticid i akaricid za suzbijanje širokog spektra štetočina. Deluje na sve stadijume razvoja kod insekata i grinja. Primenjuje se u voću, vinovoj lozi, krompiru, duvanu, kiviju, maslinama, ukrasnom i šumskom bilju. [...]

Milbeknock EC

2023-01-31T11:05:28+01:00February 10th, 2020|

Milbeknock NOKAUT ZA SVE ŠTETNE GRINJE O proizvodu: Sastav (a.m) Milbemektin 9.3 g/l Formulacija Koncentrovana suspenzija (SC) MILBEKNOCK EC je kontaktni i digestivni akaro - insekticid. Brzo prodiranje aktivne materije i translaminarno kretanje kroz biljno tkivo omogućava dugotrajnu perzistentnost (delovanje) u samoj biljci i do tri nedelje od momenta primene. Visoku efikasnost ima i [...]

Go to Top