Trebon 30 EC

TREBA LI REKLAMA, KAD SI MOĆAN?

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Etofenprox 287,5 g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju (EC)

TREBON® 30 EC je pouzdan insekticid sa dokazanom efikasnošću skoro tri decenije i registrovan je u 43 različite zemlje. Toksičnost TREBON® 30 EC je mnogo niža, pa je bezbedan za životnu sredinu. Odlikuje se brzim delovanjem na štetne insekte. Aktivan je duže vreme. Ima dvostruki način delovanja (digestivno i kontaktno). Veoma je efikasan protiv širokog spektra insekata. Deo je IPM programa (integralna zašatita bilja). Nema loš miris za razliku od većine insekticida dostupnih na tržištu.