“Omogućavamo održivu poljoprivredu, radeći blisko sa vama”

Vizija

“Razvijamo i donosimo održiva i inovativna rešenja za zaštitu bilja, uz profesionalnu tehničku podršku i razumevanje tržišta”

Misija

Nova i značajna snaga na tržištu zaštite bilja

Certis Belchim B.V. kombinuje snagu dve dobro utemeljene kompanije sa stručnošću u razvoju proizvoda, registraciji i marketingu te najboljim tehničkim znanjem i znanjem o proizvodima.
S jedinstvenim pristupom inovativnoj tehnologiji u sektoru zaštite bilja od strane naših japanskih partnera (vlasnika), našim vlastitim zaštićenim proizvodima i dodatnim strateškim dobavljačima, Certis Belchim ima vodeću ponudu i asortiman kvalitetnih rešenja.

Globalna kompanija sa evropskim korenima

Izgradili smo jake temelje i stabilan razvoj širom Evrope, dinamične i rastuće poslovne platforme u Severnoj Americi i širenje mogućnosti za razvoj poslovanja sa partnerima u Africi, Južnoj Americi i Aziji.