Milbeknock

NOKAUT ZA SVE ŠTETNE GRINJE

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Milbemektin 9.3 g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)

MILBEKNOCK EC je kontaktni i digestivni akaro – insekticid. Brzo prodiranje aktivne materije i translaminarno kretanje kroz biljno tkivo omogućava dugotrajnu perzistentnost (delovanje) u samoj biljci i do tri nedelje od momenta primene. Visoku efikasnost ima i sa nižim dozama primene na sve razvojne stadijume štetnih grinja, a čak i ako ženke usvoje subletalnu dozu preparata dolazi do inhibicije odnosno redukovanog polaganja jaja i sprečava piljenje larvi kada depozit preparata dođe u kontakt sa već položenim jajima. Efikasnost samog preparata ne zavisi od temperature, tako da se može primenjivati tokom čitave vegetacije kako na otvorenom polju tako i u zaštićenom prostoru. Odlikuje ga visoka selektivnost na predatorske grinje i insekte. Smart Formulation tehnologija omogućava izuzetno brzo vezivanje za površinu biljke, kao i brzo prodiranje u biljno tkivo.

Usev/zasad Količina primene Vreme primene Utrošak vode Karenca Namena
Jabuka 0,1-0,125% Pri pojavi prvih pokretnih formi na naličiju lista u fenofazi precvetavanja 800 – 1.200 l/ha 14 dana Suzbijanje crvenog voćnog pauka
Kruška* 0,125% Kada počinje masovno piljenje larvi, nakon opadanja kruničnih listića 800 – 1.200 l/ha 14 dana Suzbijanje kruškine buve
Jagoda 0,1-0,125% Tokom vegetacije, prema potrebi po pojavi pokretnih formi grinja 600 – 800 l/ha 1 dan Suzbijanje običnog paučinara
Malina** 0,08 – 0,1% U vreme intenzivnog porasta lastara pri pojavi pokretnih formi, a najkasnije do formiranja cvetnih pupoljaka ili nakon berbe 600 – 1.000 l/ha 7 dana Suzbijanje malinine eriofidne grinje
Paradajz, paprika, plavi patlidžan 1 l/ha Tokom vegetacije, prema potrebi po pojavi pokretnih formi grinja 400 – 800 l/ha 1 dan Suzbijanje običnog paučinara

* Registrovan u EU u postupku registracije u Srbiji! ** U postupku registracije u Srbiji!