Kusabi

2023-01-31T11:04:18+01:00February 5th, 2020|

Kusabi POTPUNA ZAŠTITA VINOVE LOZE OD PEPELNICE O proizvodu: Sastav (a.m) Piriofenon 300g/l Formulacija Koncentrovana suspenzija (SC) KUSABI je fungicid namenjen suzbijanju biljnih bolesti na vinovoj lozi. Piriofenon uspešno ometa razvoj micelija i sputava formiranje lezija i sporulacije. Zbog prisustva gasne faze deluje i na delove biljke koji nisu direktno tretirani, a nalaze se u [...]