Kusabi

POTPUNA ZAŠTITA VINOVE LOZE OD PEPELNICE

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Piriofenon 300g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)

KUSABI je fungicid namenjen suzbijanju biljnih bolesti na vinovoj lozi. Piriofenon uspešno ometa razvoj micelija i sputava formiranje lezija i sporulacije. Zbog prisustva gasne faze deluje i na delove biljke koji nisu direktno tretirani, a nalaze se u blizini tretiranih delova. Formulacija je laka za primenu i ima translaminarno kretanje. Deluje preventivno i kurativno.

Usev / zasad Doza Vreme primene Interval izmedu prskanja Upotreba Namena
Vinova loza 0,15 l/ha do početka cvetanja (do BBCH 59) najviše 14 dana najviše 3 puta u sezoni Olakšava zaštitu od pepelnice u kasnijem delu sezone
0,25 l/ha u vreme cvetanja (do BBCH 60-70)
0,3 l/ha posle cvetanja sve do početka sazrevanja (BBCH 71-81) Pored zaštite od pepelnice, bitno utiče na smanjenje zaraza sivom plesni.

Kusabi je moguće upotrebiti preventivno, odnosno pre vidljivih simptoma bolesti.