Currando

2023-01-31T09:37:42+01:00January 31st, 2023|

Currando DVOSTRUKA POTENCIJA ZA ZADOVOLJNU REP(U)ICU O proizvodu: Sastav (a.m) Difenokonazol 500 g/l Formulacija Koncentrovana suspenzija (SC) CURRANDO® je fungicid koji sadrži najviše difenkonazola po litri, formulisan po SMART formation systemu. Fungicid sa sistemičnim i izrazitim kurativnim delovanjem. Primenjuje se u usevima šećerne repe, uljane repice i strnih žita za efikasnu kontrolu pojave bolesti [...]

Difol

2022-03-17T14:34:14+01:00March 17th, 2022|

Difol DRUGAČIJI POGLED NA SIGURNU ZAŠTITU JABUKE O proizvodu: Sastav (a.m) Difenokonazol 10,7 g/l Folpet 400 g/l Formulacija Koncentrovana suspenzija (SC) Difol 360 je dvokomponentni sistemični fungicid i predstavlja sinergiju svojstava aktivnih supstanci difenokonazol i folpet namenjen za suzbijanje čađave krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis i Venturia pyrina). Difenokonazol kao sistemična aktivna materija [...]

Difend Extra

2020-02-12T09:37:35+01:00February 11th, 2020|

Difend Extra PROFESIONALNA ZAŠTITA SEMENA ZA VRHUNSKI PRINOS I KVALITET ŽITA O proizvodu: Sastav (a.m) Difenokonazol 25 g/l, Fludioksonil 25 g/l Formulacija Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS) DIFEND® EXTRA FS je sistemični fungicid za tretiranje semena pšenice i ječma, u cilju suzbijanja glavnice (Tilletia caries), gari (Ustilago spp.), propadanja klijanaca i truleži korena [...]

Difend

2020-02-12T09:37:16+01:00February 11th, 2020|

Difend BRANI ZRNO DA SNAŽNO RODI O proizvodu: Sastav (a.m) Difenokonazol 30 g/l Formulacija Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS) DIFEND® FS je sistemični fungicid za tretiranje semena pšenice i ječma, u cilju suzbijanja glavnice (Tilletia caries) i gari. Difenokonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. Deluje kao inhibitor [...]

Difure Gold

2021-06-29T10:25:28+02:00February 5th, 2020|

Difure Gold SPECIJALISTA ZA CERKOSPURU U ŠEĆERNOJ REPI I FUZARIJUM U STRNIM ŽITIMA O proizvodu: Sastav (a.m) DIFCOR 250 EC Difenokonazol 250 g/l Formulacija Koncentrat za emulziju (EC) Sastav (a.m) FAXER 450 EC Prohloraz 45 g/l Formulacija Koncentrovana suspenzija (SC) DIFURE GOLD fungicid koji u sebi sadrži dve aktivne materije i pruža dvostruku odbranu [...]

Difcor 250 EC

2020-02-11T15:27:33+01:00February 5th, 2020|

Difcor 250 EC NEZAMENLJIV FUNGICID U PROGRAMIMA ZAŠTITE JABUKE, KRUŠKE I KROMPIRA O proizvodu: Sastav (a.m) Difenokonazol 250g/l Formulacija Koncentrat za emulziju (EC) CYMBAL je fungicid iz grupe triazola. Ima preventivno, kurativno i eradikativno delovanje. Nezamenljiv je u zaštiti od prouzrokovača čađave pegavosti i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), kruške (Venturia pyrina) i crne [...]

Go to Top