Difcor 250 EC

NEZAMENLJIV FUNGICID U PROGRAMIMA ZAŠTITE JABUKE, KRUŠKE I KROMPIRA

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Difenokonazol 250g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju (EC)

CYMBAL je fungicid iz grupe triazola. Ima preventivno, kurativno i eradikativno delovanje. Nezamenljiv je u zaštiti od prouzrokovača čađave pegavosti i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), kruške (Venturia pyrina) i crne pegavosti lista krompira (Alternaria solani). Pored odličnog preventivnog delovanja odlikuje ga i izuzetno kurativno delovanje tako da može zaustaviti infekciju staru 3 dana. Takođe sprečava formiranje spora i sekundarnih infekcija.
Unapređen Smart Formulation tehnologijom odlikuje ga brzo i odlično vezivanje za povšinu biljke, a samim tim je otporan na spiranje kišom.