Zumba

2023-01-31T10:59:12+01:00January 31st, 2023|

Zumba PLES BEZ KOROVA ZA ČISTO ŽITO O proizvodu: Sastav (a.m) Florasulam 50 g/l Formulacija Koncentrovana suspenzija (SC) ZUMBA® je selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu ozime pšenice i jarog ječma. Način delovanja je tako da inhibira sintezu biljnih aminokiselina-acetohidroksiacid sintazu - AHAS. Primenjuje se od početka bokorenja do faze [...]

Flame Duo

2022-03-17T14:42:51+01:00March 17th, 2022|

Flame Duo DVOSTRUKA SNAGA ZA ČISTA ŽITA BEZ KOROVA O proizvodu: Sastav (a.m) Tribenuron-metil 250 g/kg Florasulam 104 g/kg Formulacija Vododisperzibilne granule (SG) FLAME DUO® je selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice, ječma i tritikalea. U ozimim usevima primenjuje se od faze početka bokorenja do faze pojave lista zastavičara, [...]

Flurostar

2022-03-17T11:13:56+01:00January 31st, 2020|

Flurostar NOVA ZVEZDA U BORBI PROTIV KOROVA U PŠENICI O proizvodu: Sastav (a.m) Fluroksipir 100g/l + Florasulam 1g/l Formulacija Suspoemulzija (SE) FLUROSTAR®  je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u usevima pšenice i ječma. Sadrži dve aktivne materije različitog mehanizma delovanja. Fluroksipir se ubraja u grupu regulatora rasta (naziva se još i [...]

Go to Top