Voyager

SPREMAN KOFER U BORBI PROTIV PLAMENJAČE

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Valifenalat 150 g/l + Fluazinam 200 g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)

Voyager® je najnoviji dvokomponentni sistemični fungicid namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira (Phitophtora infestans).
Voyager® je jedinstveni fungicid koji predstavlja kombinaciju dve aktivne materije sa različitim mehanizmom delovanja. Valifenalat sistemična aktivna supstanca iz hemijske grupe valinamid karbamata. Valifenalat inhibira biosintezu ćelijskog zida (FRAC 40), stopira razvoj micelije i suzbija formiranje infektivnih struktura gljivica krećući se translaminarno praveći difuzioni efekat unutar biljke. Brzo se vezuje za voštanu prevlaku i prodire u biljku. Omogućava zaštitu listova i novih izdanaka.
Fluazinam pripada grupi prekidača oksidativne fosfoliracije i ima kontaktno delovanje kojim inhibira ćelijsko disanje (FRAC 29), zaustavlja klijanje spora, rast i penetraciju hifa, kao i sporulaciju fitopatogenih gljiva. Pošto deluje na više mesta, gljive teže mogu da razviju rezistentnost na fluazinam. Izuzetno je perzistentan što ga čini pogodnim za primenu kišnim uslovima koji su povoljni za brz razvoj bolesti.