Sirena

UZBUNA ZA BOLEST, SIGURAN ODGOVOR ZA VRHUNSKI ROD

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Metkonazol 60g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju (EC)

SIRENA®je sistemični fungicid preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. Suzbija i kontroliše širok spektar fitopatogenih gljiva, prouzrokovača bolesti žitarica (Blumeria graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis), kao i bolesti uljane repice (Alternaria brassicae, Phoma lingam, Sclerotinia sclerotiorum). U odnosu na ostale fungicide iz grupe triazola, razlikuje se po specifičnosti delovanja na palež klasa pšenice (Fusarium spp). Napredna formulacija ovog proizvoda, omogućava mu brzo prodiranje u biljno tkivo do mesta delovanja i obezbeđuje dugotrajno i efikasno fungicidno delovanje čak i pri većim količinama padavina.

Ozima pšenica Ozimi ječam Jari ječam Tritikale Raž
Siva pegavost (Septoria tritici) C C
Žuta prugasta rđa (Puccinia striiformis) C C C C C
Crna rđa (Puccinia graminis) C C C C C
Sočivasta pegavost ječma (Rhynchosporium secalis) R R R
Mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres) R R
Pepelnica (Blumeria graminis) MC MC MC MC MC
Palež klasa (Fusarium spp.) GR GR

C = Potpuna kontrola
R = Smanjenje infekcije
MC = Umerena kontrola
GR = Znatno smanjenje infekcije