Rapsan Plus

BUDITE UVEK U PLUSU

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Metazahlor 333 g/l + Kvinmerak 83 g/l
Formulacija
Koncentrat za suspenziju (SC)

RAPSAN PLUS® je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u uljanoj repici. Snažan herbicid koji u sebi sadrži dve aktivne materije. Na taj način postižemo potpunu zaštitu od korova.

Kultura Preporučena doza/ha Vreme primene Karenca
Uljana repica 2 – 2,25 l Posle setve,  a pre nicanja (pre em.) ili nakon nicanja useva ( post em.) do faze 3 lista OVP