Platero 300

300 RAZLOGA ZA PRAVI IZBOR SUPERIORNE ZAŠTITE

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Protiokonazol 300 g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju (EC)

PLATERO® 300 je sistemični fungicid preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. Suzbija i kontroliše širok spektar prouzrokovača bolesti pšenice, ječma, uljane repice i suncokreta među kojima su najznačajnije Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria tritici, Pyrenophora teres, Fusarium spp. Sclerotinia sclerotiorum, Phoma lingam i efikasno suzbijanja pegavost lista šećerne repe (Cercospora beticola).
Aktivna materija protiokonazol pripada grupi triazola, deluje inhibitorno na biosintezu ergosterola koji je gradivna materija ćelijskog zida gljiva, te na taj način sprečava njihov dalji razvoj.