Mizuki

FORMULA ZA DESIKACIJU 21. VEKA

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Piraflufen-etil 10,6 g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)

Nakon zabrane i ograničenja upotrebe dikvata proizvođači imaju problem rešavanja desikacije u usevima. MIZUKI® je novost koja predstavlja novi standard za desikaciju krompira, a pored toga MIZUKI® je odličan herbicid za širokolisne korove i sredstvo za kontrolu izdanaka u vinogradarstvu i voćarstvu.