Katoun Gold

BUDUĆNOST BIOLOŠKE HERBICIDNE NEGE

O proizvodu:
Sastav (a.m)
pelargonična kiselina 680 g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju (EC)

KATOUN GOLD® je totalni herbicid novije generacije sa kontaktnim delovanjem. KATOUN GOLD® se može primenjivati i kao desikant.