Grasser 100 EC

ZAUSTAVITE KOROVE ZA 24 ČASA

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Kvizalofop-p-etil 100 g/l
Formulacija
Koncentrat za suspenziju (SC)

GRASSER® 100 EC je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevima soje, suncokreta, šećerne repe i krompira. Nakon usvajanja od strane biljke aktivna materija kvizalofop-p-etil se izuzetno brzo transportuje duž sprovodnih sistema i dospeva do meristemskog tkiva. Korovi prestaju sa rastom već 24 časa nakon tretmana. Prvi simptomi delovanja se uočavaju nakon 5-7 dana u vidu bledožute boje, a nakon 10 – 14 dana javlja se crvenilo lista nakon čega nastupa sušenje korovskih biljaka. Nakon tog perioda i nadzemna lisna masa i rizomi divljeg sirka više nisu problem.

Kultura Preporučena doza/ha Vreme primene Karenca
Soja, suncokret, šećerna repa i krompir jednogodišnji uskolisni korovi 0.5 – 1 l/ha korovi u fazi razvoja 3-6 listova,
visina korova 30- 60 cm
OVP
višegodišnji uskolisni korovi, divlji sirak iz rizoma 1 – 1,5 l/ha
zubača i pirevina 1.5 – 2 l/ha