Flosul

PRAKTIČAN, PROVEREN, A TEČAN

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Sumpor – 800 g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)

Sumpor je pored bakra najstariji fungicid koji se primenjivao u zaštiti poljoprivrednih kultura, a posebno vinove loze. Pojavio se u prvim programima zaštite još davne 1900 godine, koji se i uglavnom sastojao od primene sumpora u intervalima od 7-14 dana.
Flosul® je preventivni fungicid koji deluje tako što zaustavlja klijanje spora gljive, pa se mora naneti na površinu lista biljke, pre ostvarivanja uslova za infekciju. Deluje uspešno u suzbijanju pepelnica, rđa, monilia, venturia. Takođe je vrlo bitno njegovo kontaktno delovanje gde isparenjima deluje na prezimljujuće forme štetnih vaši i grinja.