Florgib Tablet

MAGIČNE TABLETE ZA KRUPNE I ZDRAVE PLODOVE

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Giberelinska kiselina (GA3) 1g po tableti, 204 g/kg
Formulacija
Tablete (Tb)

Florgib® tablet je savremeno formulisano sredstvo koje se koristi kao regulator rasta za podizanje veličine i čvrstoće prodova. Jedinstvena šumeća tableta omogućava brzu i potpunu rastvorljivost. Primenjuje se u brojnim zasadima u voćarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu.
Primenjuje se u zasadu:
– kruške na početku cvetanja kada je 20% cvetova otvoreno do kraja cvetanja (faze 62-69 BBCH)
– vinove loze na početku cvetanja do punog cvetanja (faze 53-65 BBCH)
– ukrasno bilje nakon sađenja od pojave prvih izdanaka do veličine izdanaka od nekoliko cm (faze 09-10 BBCH)