Chikara

DUGOTRAJNA HERBICIDNA NEGA VINOGRADA I VIŠEGODIŠNJIH ZASADA

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Flazasulfuron 250 g/kg (*)
Formulacija
Vododisperzibilne granule (WG)

CHIKARA 25 WG je herbicid koji se koristi u vinogradima starim najmanje 4 godine i na nepoljoprivrednim površinama. U zemljama EU registrovan je takođe za upotrebu u voćnjacima i šumskim rasadnicima. Sa izrazito dugim delovanjem jednako dobro suzbija travne i širokolisne korove. Aktivna materija flazasulfuron se usvaja i preko lista i preko korena i ispoljava svoje dejstvo do 7 meseci. Dodatna prednost Chikare u odnosu na druge herbicide koji se primenjuju u vinogradima je što je flazasulfuron vrlo slabo pokretan u zemljištu te je ispiranje nemoguće. Savršeni partner herbicid je glifosat.

Kultura Preporučena doza/ha1 Vreme primene Dužina delovanja
Vinova loza 50-65 g + glifosat 1-2 l jesenja primena (oktobar, novembar) 7-9 meseci
prolećna primena (mart do sredine maja) 4-6 meseci

1 odnosi se na doze kod primene u trake