Chaco

ZA PROLEĆNO ČIŠĆENJE OD KOROVA

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Klopiralid 267 g/l + Pikloram 67 g/l
Formulacija
Koncentrovani rastvor (SL)

CHACO® je selektivni translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u usevu uljane repice. Snažan herbicid, u sebi sadrži dve aktivne materije, koje sinergistički (uzajamno) pojačavaju ukupnu efikasnost ovog herbicida. Odlikuje se dvostrukim usvajanjem, kako preko lista tako i preko korena. Herbicid Chaco omogućava potpunu zaštitu useva uljane repice od širokolisnih korova. Odsustvo korova u uljanoj repici omogućava postizanje visokih prinosa bez smetnji u žetvi. Chaco se može primeniti u usevu uljane repice u proleće kada krene vegetacija, pa sve do faze cvetnih pupoljaka zatvorenih u mladom lišću (BBCH 20-50 skale).