Ceraxel

PRIRODNI PUT DO VEĆEG PRINOSA

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Dinatrijum – Fosfonat 500 g/l
Formulacija
Koncentrovani rastvor (SL)

Ceraxel® je pojačivač na bazi fosfonata koji poboljšava otpornost na gljivice i oomicete i smanjuje opterećenje fungicidom u zaštiti useva.
Ceraxel® je fungicid na bazi dinatrijum-fosfonata i organskog sastojka (lignosulfonat) koji stimuliše otpornost na širok spektar gljivičnih i bolesti oomiceta. Koristi se kao pojačivač u kombinaciji sa kontaktnim i sistemičnim fungicidima. Kada se kombinuje sa ovim proizvodima, doza se može smanjiti za polovinu uz održavanje pune efikasnosti. To dovodi do smanjenja troškova i na ekološki prihvatljiviji način biljne proizvodnje