Buzz Ultra DF

DOBRA KALKULACIJA JE U SIGURNOJ ZAŠTITI

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Tebukonazol 750 g/kg
Formulacija
Vododisperzibilne granule (DF)

BUZZ ULTRA®DF je sistemičan fungicide preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. Jedinstvena koncentrovanogranulirana formulacija ovog preparata doprinosi njegovoj širokoj primeni i predstavlja osnovu u zaštiti useva pšenice i ječma protiv najrasprostranjenijih patogena (Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Fusarium spp.). Odličnu efikasnost ispoljava u suzbijanju najznačajnijih bolesti u uljanoj repici (Alternaria brassice, Erysiphe cruciferarum i dr.), kao i u suzbijanju crne pegavosti krompira (Alternaria solani). BUZZ ULTRA sa svojom inovativnom-granuliranom formulacijom predstavlja veoma stabilan fungicid koji za razliku od drugih preparata na tržištu nema problema sa izmrzavanjem u skladištu, kristalizacijom, niti sa taloženjem u prskalici zbog izrazito visokog kvaliteta koloida. Prednost ovakvih granula se ogleda u lakoj i brzoj rastvorljivosti u vodi, takođe se u toku rada ne oslobađa prašina pa nema opasnosti pri pripremanju rastvora. Za razliku od ostalih triazola na tržištu ispoljava bolje delovanje na niskim temperaturama.